Strona główna > Aktualności > Poland 25 Anniversary Gala
Aktualności

Poland 25 Anniversary Gala

W dniach 30-31 maja 2014 roku w Poznaniu obyły się obchody Jubileuszu 25 – Lecia ruchu Lions w Polsce zorganizowane przez Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions pod patronatem Honorowym pani Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Piątek 30 maja 2014 roku.

Posiedzenie Gabinetu Gubernatora odbyło się o godzinie 16.00 w hotelu Mercure Poznań, gdzie również zakwaterowała się znakomita większość gości Jubileuszu, w tym goście zagraniczni, z Wiceprezydentem Światowym dr. Jitsuhiro Yamadą na czele.

Gabinet Gubernatora, który zgromadził Lionów piastujących funkcje administracyjne w obecnej kadencji oraz Past Gubernatorów, był okazją do podsumowań i omówienia wdrożonych w Okręgu zmian; wiele też było słów uznania pod adresem osób, które ofiarowały Okręgowi swój wysiłek, pomysłowość, czas i zaangażowanie, a wśród najczęściej fetowanych znalazła się PDG Katarzyna Gebert. Posiedzeniu Gabinetu z uwagą przysłuchiwał się Wiceprezydent Yamada, korzystający z profesjonalnego, symultanicznego tłumaczenia Lion Leny Stryjskiej.

Posiedzeniu Gabinetu towarzyszyła równolegle odbywająca się Konwencja LEO, na której Gubernator Cieśliński i Wiceprezydent Yamada w pewnym momencie się pojawili nawiązując dyskusje z młodzieżą.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Gabinetu do sali weszli członkowi klubu LC Poznań Cogito,  by wziąć udział jego charterze w obecności Wiceprezydenta Światowego, Gubernatora i większości członków gabinetu.

Nasze zwyczajowe spotkanie integracyjne GTP odbyło się w salach bankietowych Hotelu Mercure Poznań. Impreza, w której wzięło udział ponad 200 Lionów zakończyła się około godziny 2.00 nad ranem.

Sobota 31 maja 2014 roku.

O godzinie 10.00 w salach konferencyjnych Hotelu Mercure rozpoczęła obrady Konwencja Okręgu 121 Polska,. Obrady pod przewodnictwem Gubernatora Pawła Cieślińskiego toczyły się w obecności 24 gości honorowych, m.in. Wiceprezydenta Światowego dr Jitsuhiro Yamady, Dyrektora  Międzynarodowego Kalle Elstera, Jorna Andersena Past Dyrektora Międzynarodowego i jednoczesnie przedstawiciela LCIF, Phila Natana – Past Dyrektora Miedzynarodowego i jednocześnie przewodniczącego Central – East Europe Initiative, Udo Genetsch’a, przewodniczącego Rady Gubernatorów Multidystryktu 111 Niemcy oraz gubernatorów niemieckich Okręgów 111 NB, 111 NW, 111 OM, 111 ON, gubernatora Litwy, Estonii, Rosji przedstawiciela gubernatora D 105A Wielkiej Brytani i D 108Yb Włoch.

Po ceremonii powitania gości, wniesieniu sztandaru, odczytaniu składów komisji i wystąpieniach gości, Agnieszka Witt Leo Club Polska przedstawiła wyniki Obrad Konwencji Leo uzupełnione krótką prezentacją działalności Leo w latach 2013/2014. Następnie DG Paweł Cieśliński podsumowując swoją kadencję przedstawił stan realizacji jej celów  koncentrując się głównie na sprawach rozwoju Okręgu i usprawnieniu współpracy z klubami a Lion Jacek Legendziewicz LC Kraków Stare Miasto poinformował o przygotowaniach do II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki dla Niewidomych Kraków 2015. Przed przerwą odbyło się dekorowanie i wręczanie wyróżnień dla Lionów i Leo, którzy w trakcie kadencji 2013/2014 wyróżnili się szczególną pracą na rzecz klubów i Okręgu. Dekoracji i wyróżnień dokonali DG Paweł Cieśliński oraz Wiceprezydent Światowy Jitsushiro Yamada.

Po przerwie, po informacji udzielonej przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej Hannę Sobiech LC Warszawa Arka odbyły się wybory do władz Okręgu i Komisji Rewizyjnej. Konwencja dokonała wyboru Gubernatora i Wicegubernatorów kadencji 2014/2015 oraz dwóch członków komisji rewizyjnej kadencji 2014/2017. Gubernatorem została Hanna Suchecka z LC Elbląg Truso a Wicegubernatorami Zdzisław Ryszkowski LC Olsztyn i Krzysztof Jeske LC Poznań Pillory. Na członków komisji rewizyjnej wybrano PDG Elzbiete Antoszewską LC Poznań Polonia i Krystynę Gwiazdowską LC Elbląg Truso.

Informację o międzyklubowych projektach prospołecznych i współpracy z Fundacją LCIF przekazała PDG Katarzyna Gebert, a o II Biegu Charytatywnym „Freedom Charity Run”  na trasie Gdańsk – Poznań – Berlin udzielił PDG Mariusz Szeib LC Poznań Rotunda. Lion Ewa Hełka LC Warszawa Arka zgłosiła chęć zorganizowania Nadzwyczajnej Konwencji jesienią 2014 roku w Ożarowie, a Jacek Legendziewicz LC Kraków Stare Miasto zaproponował jesienną Konwencję Nadzwyczajną w 2015 roku w Krakowie podczas odbywającego się II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki dla Niewidomych. Obie propozycje przyjęto przez aklamację.

Dla gości, którzy nie uczestniczyli w Konwencji przygotowano ciekawy program zwiedzania Poznania, z obsługą tłumaczy i innymi ułatwieniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto atrakcyjne materiały i upominki, wśród których najważniejszym był niewątpliwie egzemplarz jubileuszowego wydania Polskiego Liona.

Nad sprawną organizacją wydarzeń piątkowych i konwencji czuwał pełnomocnik gubernatora ds. konwencji PDG Daniela Wcisło.

Gala Jubileuszowa.

Wydarzeniem, do którego z niewątpliwie największym wysiłkiem, długotrwałymi przygotowaniami, planowaniem, negocjacjami, wielogodzinnymi naradami przygotowywała się Komisja XXV – lecia, była Gala Jubileuszowa.\

Dzięki osobistemu zaangażowaniu PDG Elżbiety Antoszewskiej i DG Pawła Cieślińskiego, uzyskaliśmy zgodę na wykorzystanie do tego celu Auli UAM w Poznaniu, co zdarza się w podobnej formie niezwykle rzadko, a właściwie w ostatnich dekadach tylko raz – na prośbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W Gali wzięło udział ponad 230 uczestników w tym 38 z zagranicy.

Ta, składająca się z trzech części, zasadnicza oprawa naszego Jublieuszu, była wynikiem chęci realizacji kilku podstawowych zasad, którymi Komisja XXV-lecia starała się kierować. Po pierwsze chcieliśmy, by oprawa była godna, lecz bez zbytecznego przepychu i blichtru. Po drugie, by ceremonie i program odnosiły się do naszych ideałów i misji. Po trzecie, by wszystkie klubu w Polsce były reprezentowane, w różny zresztą sposób. Po czwarte wreszcie, by przy zachowaniu najwyższego możliwego poziomu pod każdym względem, całość nie kosztowała nas więcej, niż pozwalają na to zgromadzone środki.

O tym, czy udało nam się zrealizować choćby ten ostatni postulat, niech świadczy fakt, iż obchody odbyły się w najbardziej prestiżowym miejscu w Poznaniu, przygotowanym i wyposażonym pod względem technicznym na najwyższym europejskim poziomie, z obsługa cateringową o najwyższym standardzie (tzw. Super – VIP), i poza patronami medialnymi, takimi jak Telewizja Polska, Wprost, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio i inne, bez sponsorów zewnętrznych.

Reprezentacja klubów dokonała się poprzez obecność Lionów z całej Polski na Jubileuszu, poprzez zdjęcia z działalności klubów w prezentacji Gubernatora (która w niedalekiej przyszłości zastąpiona zostanie przez profesjonalny klip filmowy o polskim lionizmie), a najpiękniej poprzez udział podopiecznych klubów w Koncercie Beneficjentów.

Ceremonia.

Pierwszym punktem uroczystości 31 maja była Ceremonia Jubileuszowa. Poprowadził ją artysta Teatru Wielkiego w Poznaniu Krzysztof Szaniecki.

Największą część czasu – jak się okazało – wypełniły wystąpienia gości honorowych, a wśród nich: pana Tomasza Kaysera, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, pana Grzegorza Ganowicza, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, Dr. Jitsuhiro Yamady, Kalle Elstera, Jorna Andersena, Phila Natana, Udo Genetscha, Pawła Cieślińskiego oraz pana Bogdana Gałązki dyrektora generalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

Następnie nastąpiły ceremonie, m.in. wręczania certyfikatów i medali, uroczystość podpisania umowy o współpracy z Okręgiem 111 Ost – Mitte Niemcy, a wreszcie uroczyste podpisanie umowy o współpracy ze  stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska. Niemieccy Lioni z Okręgów 111 NB, 111 NW, 111 OM i 111 ON uroczyście przekazali czek opiewający na kwotę 4 750 €, będący darowizną, która zasili fundusz pierwszego projektu realizowanego wraz z Olimpiadami Specjalnymi.

Wystąpienia gości poprzedzone zostały odczytaniem adresów nadesłanych do nas m.in. przez Pierwszą Damę panią Annę Komorowską, Prezydenta Lecha Wałęsę, Premiera Jerzego Buzka, Prezydenta Światowego Barry J.Palmera i Przewodniczącego fundacji LCIF, Past Prezydenta Światowego Wayna Madena.

Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób przygotowano Jubileusz, zachwycali się otoczeniem i poziomem realizacyjnym, poddali się silnemu wzruszeniu.; jednym z efektów tego była zmiana scenariusza, na którą nikt z organizatorów nie mógł mieć wpływu – goście często zmieniali swe wystąpienia w stosunku do planowanych do tego stopnia, że ich czas wydłużył się ponad dwukrotnie! Na to już, niestety, nikt nie mógł mieć wpływu…

Mimo podejmowanych dyskretnie decyzji organizatorów, w tym Gubernatora, o rezygnacji z kolejnych „atrakcji” na scenie w części ceremonialnej, Koncert Beneficjentów rozpoczął się z opóźnieniem. Mimo to zarówno artyści, w tym osoby niepełnosprawne, wspaniale reagowali na te zmiany i podkreślali z uśmiechem, że takie utrudnienia sa niczym przy możliwości wystąpienia w tak wspaniałym koncercie.

Warto dodać, iż na scenie, poza piętnaściorgiem naszych podopiecznych i ich akompaniatorów, wystąpiło w sumie jeszcze ponad dwadzieścioro młodych muzyków, członków orkiestry kameralnej i big bandu. Przygotowanie tak dużego aparatu wykonawczego, zgranie repertuaru, akompaniamentów w różnych technikach, ułożenie programu, koordynacja i reżyseria, a także  elementy dodatkowe, od organizacji pobytu artystów w Poznaniu aż po druk programów pochłonęły tygodnie ciężkiej pracy dużego zespołu ludzi, którzy – co należy podkreślić z wielką mocą – uczynili ten wysiłek bezinteresownie, choć w większości nie byli Lionami.

Koncert Beneficjentów

W koncercie, pomyślanym jako symboliczną prezentację polskich klubów Lions poprzez ich podopiecznych z jednej strony oraz unikatową, oryginalną i osadzoną w kontekście wydarzenia oprawą artystyczną Gali z drugiej, wzięli udział:

Anna Rossa (Okręg 121 Polska), Mateusz Makuch (LC Poznań Polonia), Magdalena Chmielecka (LC Gdańsk Gedania),  Paweł Sławiński (LC Rzeszów), Anna Ilminowicz (LC Leszno 2000), Anastasija Arbuzova (LC Katowice Barbórka), Agnieszka Szkudlarek (LC Poznań New Design), Marcin Sochan i Wojciech Świętoński (LC Warszawa Nike), Basia Budkiewicz (LC Poznań Patria), Lidia Węgrzyn i Kornel Maciejowski (LC Poznań Rotunda) oraz akompaniatorzy: pani Laura Sobolewska, Anna Haas – Niewiedział, Cyprian Sekrecki oraz prof. Marek Toporowski.

Opieką artystyczną Koncert Beneficjentów otoczyła pani Daniela Kraus – Burzyńska, muzyk i pedagog, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

W koncercie,  obok artystów – amatorów, młodych, niepełnosprawnych  beneficjentów naszych klubów wystąpili także artyści profesjonalni, uznani; wśród tych ostatnich byli  też tacy, którzy mimo doświadczenia dali się ponieść emocjom i spontanicznie wydłużyli swe występy i to niemal trzykrotnie!

I choć spowodowało to znaczne wydłużenie czasu koncertu, nie zmniejszyło to ani trochę atrakcyjności całego programu ani też nie obniżyło jego rangi. Tym bardziej, że popis kulinarny, który nastąpił po koncercie nie pozostawił żadnych wątpliwości: Gala XXV – lecia odbyła się na najwyższym poziomie, a zważywszy na stosunek nakładów do rezultatu – zgoła perfekcyjnie.

Obchody Jubileuszu  XXV – lecia zamknął blok muzyczny w wykonaniu zaproszonych artystów, między innymi Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Wiesława Bednarka, Duo Fortepianowego La Valse ’89 Anna Haas – Niewiedział i Piotr Niewiedział oraz Big Bandu Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu pod Dyrekcją  Stanisława Gruszki. Program przygotowała i całość wyreżyserowała pani Daniela Kraus – Burzyńska.

Nad całością oprawy wydarzeń piątkowo – sobotnich pracowali wiele miesięcy pod przewodnictwem Gubernatora Pawła Cieślińskiego stali członkowie Komisji ds. XXV – lecia Lionizmu w Polsce w składzie (alfabetycznie): Krzysztof Jeske LC Poznań Pillory, Krzysztof Madelski LC Poznań Rotunda, Paweł Posadzy LC Poznań Rotunda  (odpowiedzialny za Galę), Joanna Skorupska – Górska LC Poznań New Design, PDG Daniel Wcisło LC Poznań Rotunda(odpowiedzialny za Konwencję) i Hania Witkowska LC Poznań Patria.

Zaangażowaniem i wsparciem  wyróżnili się także PDG Elżbieta Antoszewska LC Poznań Polonia, Maria Sterczewska LC Poznań Pro Futuro, PDG Mariusz Szeib LC Poznań Rotunda, Lena Stryjska LC Poznań Patria, Leo pod opieką Wojciecha Smorawińskiego LC Poznań 1990 oraz wielu innych Lionów, których nie sposób tutaj wymienić, każdego z imienia i nazwiska.