Strona główna > Cele > Wspieramy główne programy LCI
Cele

Wspieramy główne programy LCI

  • Program WZROK PRZEDE WSZYSTKIM

Campaign SightFirst jest największym programem, realizowanym przez Lions Clubs International na świecie.
Od ponad 80 lat Lioni pomagają niewidomym i słabowidzącym. Finansują operacje oczu, wyposażają placówki okulistyczne w sprzęt specjalistyczny, organizują write my essay essay 24 7 badania wzroku, przekazują okulary, finansują szkolenia psów – przewodników. Prowadzą wiele akcji, które mają essay editing na celu ułatwienie życia niewidomym i niedowidzącym.
W latach 20-tych XX w. Lioni wymyślili i rozpropagowali białą laskę , towarzyszącą na co dzień niewidomym.
Każdego dnia na świecie 1300 osób traci wzrok z przyczyn, którym można było zapobiec! Dziś żyje aż 45 mln niewidomych, a tymczasem 80% z nich można było uchronić przed ślepotą poprzez odpowiednie działania profilaktyczne lub przywrócić wzrok poprzez profesjonalną opiekę medyczną. Światowe organizacje zdrowia alarmują, że jeśli nie zostaną przedsięwzięte właściwe działania, w ciągu 20 najbliższych lat liczba niewidomych może się podwoić. Już w 1990 roku LCI, wdrażając program Sight First, włączył się do walki z jedną z największych chorób cywilizacyjnch. Wspólne działąnia Lionów z całego świata zaowocowały pozyskaniem 144 mln USD, które sfinansowały mieszkańcom 90 krajów (przede wszystkim Afryki i Azji):
- ponad 5 mln operacji katarakty,
- budowę lub rozbudowę 207 szpitali okulistycznychm,
- podniesienie jakości opieki okulistycznej.
Sukces tego programu był tak wielki, że w 2005 roku postanowiono kontynuować program pod nazwą Sight First II.
Lioni postawili sobie za cel pozyskanie w ciągu 3 lat 200 mln USD na realizację tego przedsięwzięcia.
Dzięki tym środkom oraz pracy w tym programie wielu Lionów w systemie wolontariatu, uda się uratować wzrok kolejnym milionom mieszkańców najuboższych rejonów naszego globu.

  • Program WYMIANY MŁODZIEŻY

Międzynarodowy Program Youth Camps & Exchange realizuje jeden z podstawowych celów Lions Clubs International – rozwijanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 20 lat uczestniczą w letnich obozach młodzieżowych oraz przebywają u wybranych rodzin Lionów (Lion Host Family), poznając różne kultury i tradycje narodowe oraz obserwując inne style życia, nawiązują nowe przyjaźnie. Dzięki temu programowi polska młodzież ma szansę poznawać świat, jak również różne formy działalności charytatywnej Klubów Lions na całym świecie. W ramach tego programu organizujemy również przyjazdy młodzieży z całego świata do naszego kraju na międzynarodowy letni obóz młodzieżowy, który służy również propagowaniu kultury i tradycji Polski.

  • Program edukacyjny SZTUKA DORASTANIA, DOJRZEWANIA, DZIAŁANIA

Lions – Quest to wszechstronny program nauczania życiowych umiejętności i zapobiegania zażywania szkodliwych używek:
- kładzie nacisk na rozwój charakteru, komunikację,podejmowanie decyzji i uczenie się,- próba poprowadzenia młodych ludzi w stronę zdrowych wyborów oraz życia bez narkotyków i przemocy,
- program który łączy rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa, aby pomóc młodym ludziom rozwijać ich umiejętności, siłę i odporność, której potrzebują w trudnym okresie dojrzewania, aby oprzeć się narkotykom, przemocy i innych nieodpowiednim czynnikom, także negatywnemu wpływowi rówieśników.
Program pomaga nastolatkom rozwinąć pozytywne zachowania, takie jak poczucie odpowiedzialności, samodyscyplinę czy zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk kładzie na rozwój charakteru, komunikację, uczenie się i naukę samodzielnego podejmowania decyzji. Lions – Quest “Sztuka dojrzewania” oparty jest na najnowszych badaniach naukowych i strategiach edukacyjnych. Aktywizuje dom, szkołę i społeczność lokalną, czyli rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa do prowadzenia młodych ludzi drogą właściwych wyborów, życia bez narkotyków i bez przemocy. Program Lions -Quest definiuje kilka sposobów służących osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Praca grupowa – to jego najważniejszy element. Dzięki niej uczniowie dostrzegają, jak efektywnie komunikować się, oceniać sytuację, rozwiązywać problemy i ponosić odpowiedzialność za własne wybory. Zajęcia grupowe umożliwiają młodym ludziom poznanie dziedzictwa i tradycji swoich rówieśników. Uczy ich to zrozumienia i szacunku dla innych kultur. “Sztuka dojrzewania” prezentuje przykłady szkodliwych efektów zażywania narkotyków, czy spożywania alkoholu. Ponadro program Lions – Quest wspiera w działaniach rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Zachęca ich do aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły. Podkreślając wartość rodziny, tworząc atmosferę wzajemnego szacunku, sprzyja budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami, dziećmi a szkołą.

  • Młodzieżowe Kluby Leo

Młodzieżowe Kluby LEO tworzone są przez Kluby Lions, działają pod ich patronatem i przestrzegają zasad tego samego Kodeksu Etycznego. Poprzez współpracę z Lionami młodzież z klubów LEO uczy się odpowiedzialności, dostrzegania potrzeb innych i bezinteresownego działania na rzecz potrzebujących. To również dobra szkoła rozwijania umiejętności przywódczych. W 140 krajach świata działa około 5600 klubów LEO, które zrzeszają młodzież w wiek 14 – 25 lat. Najczęstsze formy działania klubów LEO to: wolontariat na rzecz dzieci z domów dziecka i dzieci przebywających w szpitalach, organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, nieodpłatne udzielanie korepetycji, opieka nad zwierzętami, aktywny udział w akcjach charytatywnych lokalnych klubów Lions, zbiórki zywności i pomocy naukowych. LEO jest anagramem pierwszych liter hasła tego ruchu: Leadership – przywództwo, Experience – doświadczenie, Opportunity – szanse i możliwości.

Przejdź do Cele LC Poznań Rotunda