Strona główna > Cele > Cele Lions Clubs International
Cele

Cele Lions Clubs International

  • KREOWANIE i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie.
  • KRZEWIENIE zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów.
  • WSPÓŁTWORZENIE obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej pomyślności całej społeczności.
  • JEDNOCZENIE Klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
  • TWORZENIE płaszczyzny dla szczerej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych.
  • ZACHĘCANIE ludzi dobrej woli do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, popieranie sprawności i promowania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

Przejdź do Nasze Motto